Leadership

Professor Jin-Guang TENG

Professor Jin-Guang TENG

President, The Hong Kong Polytechnic University
Professor CHU Hung-lam

Professor CHU Hung-lam

Chairman, Council of Confucius Institute of Hong Kong
Professor HAN Xiaorong

Professor HAN Xiaorong

Director, Confucius Institute of Hong Kong