Leadership

Professor Jin-Guang Teng

Professor Jin-Guang Teng

President of The Hong Kong Polytechnic University
Professor Chu Hung-lam

Professor Chu Hung-lam

Chairman of the Council of the Confucius Institute of Hong Kong
Professor  HAN Xiaorong

Professor HAN Xiaorong

Director of Confucius Institute of Hong Kong